• جمع: 0 ریال

پشتیبانی : 200-0913-0913

    • جمع: 0 ریال

انتن مرکزی چیست

انتن مرکزی چیست
718

انتن مرکزی چیست

:: آنتن (گیرنده سیگنال) ::

در ایران سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال بر روی دو باند UHF و VHF ارسال میشوند . در شهر تهران سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال بر روی باند UHF ارسال میشوند از این رو استفاده از یک آنتن UHF نیاز ما برای راه اندازی یک سیستم آنتن مرکزی را برطرف میکند اما در شهر های دیگر سیگنالهای آنالوگ بر روی دو باند UHF و VHF و سیگنالهای دیجیتال بر روی باند UHF ارسال میگردد و برای راه اندازی یک سیستم آنتن مرکزی در این شهرها باید از یک آنتن مستقل برای باند UHF و یک آنتن مستقل برای باند VHF استفاده شود (استفاده از یک دکل مشترک برای نصب آنتن ها ایرادی ندارد).

نکته مهم : با توجه به اینکه ایستگاههای ارسال کننده امواج UHF و VHF در یک مکان قرار ندارند استفاده از آنتن های به اصطلاح دو قلو صحیح نمیباشد و برای راه اندازی یک سیستم آنتن مرکزی استاندارد باید از آنتن های مستقل استفاده نمود تا این امکان وجود داشته باشد هر آنتن را در جهت مناسب ( رو به ایستگاه فرستنده) تنظیم نمود.

خبر : طبق اعلام سازمان صدا و سیما تا پایان سال 1393 تمام فرستنده های آنالوگ در شهرهای بزرگ خاموش میشوند و دریافت سیگنالهای تلویزیونی فقط بر روی باند UHF و به صورت دیجیتال و با استفاده از مبدلهای دیجیتال امکانپذیر میباشد از این رو با اجرای این طرح در شهرهای مورد نظر برای راه اندازی یک سیستم آنتن مرکزی استفاده از یک آنتن UHF کافی میباشد.

 

:: آمپلی فایر (تقویت کننده سیگنال) ::

سیگنالهای دریافتی از طریق آنتن به آمپلی فایر منتقل میشود تا تقویت شوند . آنتن UHF به ورودی UHF آمپلی فایر و آنتن VHF به ورودی VHF آمپلی فایر متصل میشوند. آمپلی فایر باید در نزدیکترین فاصله از آنتن و در فضای پوشیده و دور از نفوذ آب نصب شود. آمپلی فایرها دارای قدرتهای مختلف میباشند که با المانهای گین (Gain) و بهره خروجی (Output Level) مشخص میشوند. انتخاب آمپلی فایر با قدرت مناسب به تعداد انشعابها و طول کابلها بستگی دارد هر چه تعداد انشعابها و طول کابلها بیشتر باشد باید از آمپلی فایری با قدرت بیشتر استفاده نمود.

 

:: انشعاب دهنده ها (پخش کننده سیگنال) ::

انشعاب دهنده ها در یک سیستم آنتن مرکزی به دو گونه عبوری (تپ آف) و تقسیم کننده (اسپلیتر) وجود دارند که توصیه میشود از انشعاب دهنده های عبوری تا حد امکان استفاده نشود زیرا استفاده از این نوع انشعاب دهنده ها نیاز به محاسبات پیچیده و دقیقی دارد و در نهایت تقسیم سیگنال به صورت مساوی بین تمام بخش ها به خوبی انجام نمیگیرد.

انشعاب دهنده های تقسیم کننده به صورت استاندار و عرف بازار در هفت رنج وجود دارند :

2 راه --- 1 به 2 --- 1 ورودی و 2 انشعاب مساوی خروجی --- 2Way

3 راه --- 1 به 3 --- 1 ورودی و 3 انشعاب مساوی خروجی --- 3Way

4 راه --- 1 به 4 --- 1 ورودی و 4 انشعاب مساوی خروجی --- 4Way

6 راه --- 1 به 6 --- 1 ورودی و 6 انشعاب مساوی خروجی --- 6Way

8 راه --- 1 به 8 --- 1 ورودی و 8 انشعاب مساوی خروجی --- 8Way

12 راه --- 1 به 12 --- 1 ورودی و 12 انشعاب مساوی خروجی --- 12Way

16 راه --- 1 به 16 --- 1 ورودی و 16 انشعاب مساوی خروجی --- 16Way

انتخاب انشعاب دهنده ها در یک سیستم آنتن مرکزی به چگونگی کابل کشی ساختمان بستگی دارد. برای درک بهتر این مساله به مثالهای زیر دقت کنید.

 

مثال اول : در یک ساختمان که دارای 8 واحد میباشد و از هر واحد یک کابل مستقل تا پشت بام کشیده شده است استفاده از یک اسپلیتر 8 راه بعد از آمپلی فایر کافی است. هشت کابلی که از واحد ها آمده به خروجی اسپلیتر وصل میشوند.

 

   

 مثال دوم : در یک ساختمان که دارای 24 واحد میباشد و از هر واحد یک کابل مستقل تا پشت بام کشیده شده است باید از ترکیب اسپلیتر های 6راه و 4 راه استفاده نمود. دو حالت پیش می آید در حالت اول خروجی آمپلی فایر به یک اسپلیتر 6 راه متصل میشود و خروجی های اسپلیتر 6 راه به ورودی شش عدد اسپلیتر 4 راه وصل میشوند و 24 عدد کابل به 24 خروجی اسپلیترهای 4 راه وصل میشوند. در حالت دوم جای اسپلیتر 6 راه و 4 راه عوض میشوند و باید از یک اسپلیتر 4 راه و چهار اسپلیتر 6 راه استفاده نمود.

 

 

 مثال سوم : در یک ساختمان که دارای 16 واحد در 4 طبقه 4 واحدی میباشد و از هر واحد یک کابل به جعبه مستقر در هر طبقه کشیده شده است باید از یک اسپلیتر 4 راه بعد از آمپلی فایر و چهار اسپلیتر 4 راه در جعبه های مستقر در هر طبقه استفاده نمود و کابلهای کشیده شده از هر واحد در هر طبقه را به خروجی اسپلیتر 4 راه واقع در جعبه مستقر در هر طبقه متصل کرد.

 

 

 

 

 

 آنتن مرکزی اصفهان,نصب آنتن مرکزی اصفهان,فروش آنتن مرکزی اصفهان,قیمت آنتن مرکزی اصفهان,لیست آنتن مرکزی اصفهان,نمایندگی آنتن مرکزی اصفهان,آنتن مرکزی اصل اصفهان,آنتن مرکزی اورجینال اصفهان, آنتن مرکزی در اصفهان,نصب آنتن مرکزی در اصفهان,فروش آنتن مرکزی در اصفهان,قیمت آنتن مرکزی در اصفهان,لیست آنتن مرکزی در اصفهان,نمایندگی آنتن مرکزی در اصفهان,آنتن مرکزی در اصل اصفهان,آنتن مرکزی اورجینال در اصفهان, فروشگاه آنتن مرکزی در اصفهان,شرکت آنتن مرکزی در اصفهان,نصاب آنتن مرکزی در اصفهان, آنتن مرکزی,نصب آنتن مرکزی,فروش آنتن مرکزی,قیمت آنتن مرکزی,نمایندگی آنتن مرکزی,فروشگاه آنتن مرکزی, فروشگاه آنتن مرکزی,شرکت آنتن مرکزی,نصاب آنتن مرکزی,انتن مرکزی اصفهان,نصب انتن مرکزی اصفهان,فروش انتن مرکزی اصفهان,قیمت انتن مرکزی اصفهان,لیست انتن مرکزی اصفهان,نمایندگی انتن مرکزی اصفهان,انتن مرکزی اصل اصفهان,انتن مرکزی اورجینال اصفهان,فروشگاه انتن مرکزی اصفهان,شرکت انتن مرکزی اصفهان,نصاب انتن مرکزی اصفهان, انتن مرکزی در اصفهان,نصب انتن مرکزی در اصفهان,فروش انتن مرکزی در اصفهان,قیمت انتن مرکزی در اصفهان,لیست انتن مرکزی در اصفهان,نمایندگی انتن مرکزی در اصفهان,انتن مرکزی در اصل اصفهان,انتن مرکزی اورجینال در اصفهان, فروشگاه انتن مرکزی در اصفهان,شرکت انتن مرکزی در اصفهان,نصاب انتن مرکزی در اصفهان, انتن مرکزی,نصب انتن مرکزی,فروش انتن مرکزی,قیمت انتن مرکزی,نمایندگی انتن مرکزی,فروشگاه انتن مرکزی, فروشگاه انتن مرکزی,شرکت انتن مرکزی,نصاب انتن مرکزی,

آنتن مرکزی اصفهاننصب آنتن مرکزی اصفهانفروش آنتن مرکزی اصفهانقیمت آنتن مرکزی اصفهانلیست آنتن مرکزی اصفهاننمایندگی آنتن مرکزی اصفهانآنتن مرکزی اصل اصفهانآنتن مرکزی اورجینال اصفهانآنتن مرکزی در اصفهاننصب آنتن مرکزی در اصفهانفروش آنتن مرکزی در اصفهانقیمت آنتن مرکزی در اصفهانلیست آنتن مرکزی در اصفهاننمایندگی آنتن مرکزی در اصفهانآنتن مرکزی در اصل اصفهانآنتن مرکزی اورجینال در اصفهانفروشگاه آنتن مرکزی در اصفهانشرکت آنتن مرکزی در اصفهاننصاب آنتن مرکزی در اصفهانآنتن مرکزینصب آنتن مرکزیفروش آنتن مرکزیقیمت آنتن مرکزینمایندگی آنتن مرکزیفروشگاه آنتن مرکزیفروشگاه آنتن مرکزیشرکت آنتن مرکزینصاب آنتن مرکزیانتن مرکزی اصفهاننصب انتن مرکزی اصفهانفروش انتن مرکزی اصفهانقیمت انتن مرکزی اصفهانلیست انتن مرکزی اصفهاننمایندگی انتن مرکزی اصفهانانتن مرکزی اصل اصفهانانتن مرکزی اورجینال اصفهانفروشگاه انتن مرکزی اصفهانشرکت انتن مرکزی اصفهاننصاب انتن مرکزی اصفهانانتن مرکزی در اصفهاننصب انتن مرکزی در اصفهانفروش انتن مرکزی در اصفهانقیمت انتن مرکزی در اصفهانلیست انتن مرکزی در اصفهاننمایندگی انتن مرکزی در اصفهانانتن مرکزی در اصل اصفهانانتن مرکزی اورجینال در اصفهانفروشگاه انتن مرکزی در اصفهانشرکت انتن مرکزی در اصفهاننصاب انتن مرکزی در اصفهانانتن مرکزینصب انتن مرکزیفروش انتن مرکزیقیمت انتن مرکزینمایندگی انتن مرکزیفروشگاه انتن مرکزیفروشگاه انتن مرکزیشرکت انتن مرکزینصاب انتن مرکزی

ارسال نظرات

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید

تعداد نظرات ۰

    بازدید کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً وارد سایت شوید.
    طراحی و توسعه توسط فناوری اطلاعات رایساز